EssenZials

El meu Abecedari particular comença amb la Z...el meu primer amant.
Mi abecedario particular empieza con la Z...mi primer amante.

Adéu Z (Publicat el 02/11/2010)
Room Number (Publicat el 03/03/2010)
Despertars (10/10/2010)
Enrera (rewind) (01/03/2010)
No (09/12/2009)
Finals (Publicat el 11/08/2010)


Vols seguir?... Tot el que he dit d'ell: Z
¿Quieres seguir? Todo sobre él: Z